SUMBER BERTULIS KISAH RAJA INDIA YANG MELIHAT BULAN TERBELAH LALU BERJUMPA RASULULLAH SAW UNTUK MEMELUK ISLAM

manuskrip kuno

manuskrip kuno

Insiden berkaitan Chakrawati Farmas telah didokumentasikan di dalam manuskrip lama yang disimpan di Pejabat (atau jabatan) Perpustakaan India, London (no.rujukan:Arabic,2807,152-173). Telah dinukil di dalam buku berjudul “Muhammad Rasulullah”, oleh M.Hamidullah:

“Sebuah kumpulan pedagang Muslim menyelusuri (atau melalui) Malabar dalam perjalanan ke China telah berkata kepada seorang raja perihal, Allah yang telah membantu nabi dengan keajaiban membelah bulan. Raja itu lalu terkejut dan memberitahu bahawa dirinya juga telah melihat kejadian tersebut dengan matanya sendiri,kemudian menjadikan anaknya pengganti tadbir, dan terus berangkat ke negeri Arab. Raja itu memeluk Islam dari tangan Rasulullah sendiri”.

M. Hamidullah menyambung di dalam bukunya Muhammad Rasulullah, menukilkan dari manuskrip lama dari Pejabat Perpustakaan India, London [no.rujukan: Arabic,2807,152-173,Vol.16(06)]

“Ada satu budaya lama di Malabar, pesisir barat daya India yang salah seorang rajanya ialah Chakrawati Farmas (Cheraman Perumal), telah melihat terbelahnya bulan, sebagai satu mukjizat nabi di Mekah, dan raja tersebut dengan pengetahuannya bahawa ini adalah tanda kedatangan seorang nabi di tanah Arab, dia kemudiannya melantik anak saudaranya sebagai Regent (pengganti sementara pemerintah) dan bertolak untuk berjumpa nabi. Kecintaan kepada nabi bertambah di dalam hatinya raja dan raja itu menjadi antara Muslim terawal di negara y kita kenali hari ini sebagai negara India.”

Manuskrip (Shelf mark-IO Islamic 2807, Section Pages 81 verso -104 verso inclusive, Catalogue-Loth 1044), berjudul “Qissat Shakruti Firmad”, adalah ‘catitan yang hebat (atau menarik) berkenaan penempatan pertama Muhammadan (pengikut nabi) di Malabar, di bawah pemerintahan Raja Shakruti (Cranganore), seorang pengikut Muhammad,yang memeluk Islam dengan mukjizat terbelahnya bulan.’

 

Jemput baca buku-buku ini untuk lebih lanjut mengenai Islam di India Whatsapp 019-4702839

Jemput baca buku-buku ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Islam di India
Whatsapp 019-4702839

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge