Himpunan 20 Kisah Pahlawan Islam: Keajaiban di Tanjung Emas

Judul: Himpunan 20 Kisah Pahlawan Islam
Penulis: Khairy Tajudin
Tebal: 232 ms
ISBN: 978-983-097-410-1
Harga: RM 12.00
Sinopsis: 

H
impunan 20 Kisah Pahlawan Islam ini mengisahkan 20 cerita yang berlaku dalam kehidupan para pahlawan Islam terdahulu. Kesemua kisah tersebut diolah semula dalam bentuk kreatif untuk menarik minat kanak-kanak membaca dan memudahkan mereka memahaminya.
            Kekuatan tentera Islam tidak terletak pada jumlah tentera dan kecanggihan senjata. Dalam kebanyakan peperangan, jumlah tentera Islam jauh lebih sedikit berbanding musuh tetapi tentera Islam sentiasa mendapat bantuan Allah SWT. Bantuan daripada Allah akan turun atas asbab-asbab tertentu dan para pembaca akan dapat mengetahui rahsia-rahsia tersebut di dalam buku ini, insya-Allah. Semoga kita beroleh hidayat daripada Allah SWT untuk meneruskan perjuangan menyebarkan Islam sehingga hari kiamat.
ISI KANDUNGAN:
1. SAYIDINA ALI: PEMUDA BERANI
2. ABDULLAH BIN JAHSY: AMIRUL MUKMININ YANG PERTAMA
3. KHALID AL-WALID: PEDANG ALLAH
4. ABU UBAIDAH: PEPERANGAN DENGAN ROM 1
5. ABU UBAIDAH: PEPERANGAN DENGAN ROM 2
6. MUTHANNA BIN AL-HARITH: PERANG JAMBATAN
7. SAAD BIN ABI WAQAS: PEPERANGAN PEPERANGAN QADISIAH
8. AL-MUGHIRAH BIN SYU’BAH: JURUCAKAP PERANG QADISIAH
9. SALMAN AL-FARISI: DAKWAH DI ISTANA PUTIH
10. SURAQAH BIN MALIK: LELAKI YANG DIJANJIKAN GELANG KISRA
11. AMRU BIN AL-AS: PERANG AJNADAIN
12. SAYIDINA UMAR AL-KHATTAB : PEMBEBASAN BAITUL MAQDIS
13. AMRU BIN AL-AS: PEMBUKAAN MESIR
14. AL-AHNAF BIN QAIS: PEPERANGAN KHURASAN
15. NUKMAN BIN AL-MUQARRIN : PEMBEBASAN NIHAWAND (1)
16. NUKMAN BIN AL-MUQARRIN PEMBEBASAN (2)
17. SAYIDINA USMAN BIN AL-AFFAN : KHALIFAH KETIGA
18. SAYIDINA MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN: PERINTIS TENTERA LAUT
19. SALAHUDIN AL-AYYUBI : PEMBEBASAN BAITUL MAQDIS KALI KEDUA
20. SULTAN MUHAMMAD AL-FATEH : KEAJAIBAN DI TANJUNG EMAS

Jom like page ini:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge