Category: dakwah

Dakwah, Tazkiyah dan Ilmu 0

Dakwah, Tazkiyah dan Ilmu

“Dia-lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan...

0

Jangan Berperang Sebelum Berdakwah

Diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Ibnu Abbas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. tidak akan memerangi sesuatu kaum sebelum mendakwahi mereka kepada Islam. (Riwayat Hakim, Ahmad, Abu Ya’la, Thabarani, Ibnu An-Najjar dan...