Category: Biografi Ulama

Kehebatan Maulana Anwar Shah Kashmiri 0

Kehebatan Maulana Anwar Shah Kashmiri

Maulana Anwar Shah Kashmiri adalah seorang yang sangat kuat daya ingatannya. Beliau pernah berkata, “Jika Inggeris membakar semua kitab dalam perpustakaan Deoband, aku boleh tulis semula satu persatu.” Suatu ketika,...

Siapakah Imam Al-Bukhari? 0

Siapakah Imam Al-Bukhari?

Buta di masa kecilnya. Keliling dunia mencari ilmu. Menghafal ratusan ribu hadis. Karyanya menjadi rujukan utama setelah Al-Quran. Lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. Dipanggil dengan Abu...