Category: Artikel Islami

Berjihad Tapi Mengabaikan Solat … Apa Cerita? 0

Berjihad Tapi Mengabaikan Solat … Apa Cerita?

Syaikhul Hadis Maulana Zakariya menyatakan: Banyak hadis menekankan bahawa hukum syariat mempunyai tingkatan yang khusus (dengan kepentingan dan kelebihannya). Tidak seorang pun dibenarkan untuk meninggikan dan menurunkannya hanya kerana kita...